تبلیغات
Iranian TripleS With SS501 Forever - تبریک

تبریک

Writer :Mahi
date:1391/08/3-00:12

بچه ها همین الان مطلع شدممممممممممممممم.....خیلیییییییی ذوق مرگمممممممممممممممممم....یعنیییییییی ....
جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ....
هووووووووووووووووووووووررررررررررررررررررررررررررررررررررررراااااااااااااااااااااااااااااااااااا.....
تبریک تبریک....
لیدریمون تو رای گیری واسه المپیک 2014 انتخاب شد....الان یکی منو بگیرههههههههههه.....بزن دست قشنگه رووووووووو
چوکاههههههههههههههههههههه....به همه تریپل اس هاااااااااااااااااااااااااا
post : News