تبلیغات
Iranian TripleS With SS501 Forever - Kim Hyun Joong Wraps Jung Yu Mi in Emotional Embrace

Kim Hyun Joong Wraps Jung Yu Mi in Emotional Embrace

Writer :soha
date:1391/06/5-21:49


Kim Hyun Joong Wraps Jung Yu Mi in Emotional EmbraceKim Hyun Joong fans will probably have mixed emotions after seeing the latest preview image for City Conquest.
Released by the production team on August 23, the still is from a July shoot in Japan. 
Kim Hyun Joong is seen tightly embracing Jung Yu Mi, but his facial expression is emoting a mixture of concern, sadness and aching, amping up anticipation for the drama′s release.
Kim Hyung Joong and Jung Yu Mi continue to receive praise from the production team, who say their harmony is near perfect. 
Based on a popular animated book series, City Conquest stars Kim Hyun Joong, Jung Yu Mi, Kim Seung Woo, Nam Goong Min and more.


کیم هیون جونگ جونگ یو می را محکم در آغوش گرفت

احتمالا طرفداران کیم هیون جونگ بعد از دیدن عکسی که  اخیرا  از سریال غلبه بر شهر منتشر شده است به هم میریزند.این عکس در 23 آگوست بیرون آمد.

کیم هیون جونگ جونگ یو می را محکم در آغوش گرفته است و چهره اش نشان میدهد که نگران است , ناراحتی و درد , پیش بینی های قبل از پخش شدن سریال. 

 کیم هیون جونگ و جونگ یو می برای جلب توجه تیم کارگردانی به تلاش خود در تهیه ی این سریال ادامه می دهند. تیم کارگاردانی نیز این نظر را دارد که این دو کاملا مناسب هستند.

بر اساس کتاب معروف غلبه بر شهر  این سریال بازیگران معروفی چون کیم هیون جونگ ,جونگ یو می, کیم سنگ وو ,نام گونگ مین و...دارد .Kim Hyun Joong and Jung Yumi have a drink together in 
Japan on City Conquest


A few snapshots of Kim Hyun Joong, Jung Yumi, and Park Hyo Jun walking on the streets of Japan are currently attracting a lot of attention.
In the snapshots, Baek Mir (played by Kim Hyun Joong), Baek Mir’s lover Lee Dan Bi (played by Jung Yumi), and Baek Mir’s best friend Park Kwang Ya (played by Park Hyo Jun) are cheerfully walking on the streets of Japan, putting arms around each other’s shoulders and shouting.
This scene was filmed near Japanese traditional bars in the streets of Japan. The great teamwork between the three actors gave a lot of laughs and confidence to the production team, according to reports. Park especially got lots of laughs with his hilarious acting and ad-libbing.
Because of the three actors’ natural acting, the set is always full of laughs, and the whole team is shooting the series in a friendly mood.
People responded: “I can see how much they love each other from the picture.” “They look really close.” “These pictures make me feel good.” “I can’t wait to watch City Conquest.” “Are they singing drunk? Haha.”
City Conquest is also attracting a lot of attention by casting such charismatic actors as Kim Seung Woo, Kim Young Ho, Kim Hee Won, and Choi Cheol Ho.کیم هیون جونگ و جونگ یو می 
در غلبه بر شهر با یکدیگر نوشیدند 

عکس های کیم هیون جونگ و جونگ یومی و پارک هیو جون که در خیابان های ژاپن هستند توجه زیادی را جلب کرده است.در این عکس بک میر ( کیم هیون جون) عشق بک میر (جونگ یومی) و بهترین دوست بک میر پارک کوانگ یا ( پارک هیو جو) در حالی که دستانشان را دور گردن یکدیگر انداخته اند در خیابان های ژاپن می گردند.

این صحنه ها در یک بار معروف در یکی از خیابان های ژاپن فیلمبرداری شده است, طبق گزارش ها سه بازیگر با کار عالی شون شور و شوق فراوانی به تیم کارگردانی دادند  به خصوص پارک با بازی کمدی اش,به خاطر بازی طبیعی سه بازیگر  این صحنه ها پر از خنده است و این صحنه ها واقعا دوستانه هستند.
post : Pics  Photos  News  Kim Hyun Joong