تبلیغات
Iranian TripleS With SS501 Forever - Heo Young Saeng - Twit.ter Site Update

Heo Young Saeng - Twit.ter Site Update

Writer :soha
date:1391/05/25-00:32

این دو تا عکس رو یونگی جونم امروز توی تو.یی.تر گذاشته بود ^^
ای جووونم من عاشق این عکسای هنریتم عزیزمممامروز کلا داداش هام توی تو.یی.تر خیلی اکتیو بودن جونگ مین هم چند تا توییت باحال زد ^^ ترجمه که شد حتما میذارم براتون


آفرین لیدرررر فایتینگگگگ ^^