تبلیغات
Iranian TripleS With SS501 Forever - BOF Parody - SS501

BOF Parody - SS501

Writer :Mahi
date:1391/05/23-21:50

منبع:Triple+ 3تا Your man آ ادای پسران فراتر از گل و دراوردن
هیونگ شده گوجونپیو
کیو شده جی هو
یونگی هم شده کیم بوم(اسمش تو فیلم یادم نیست)
دخترم یادم نیست دقیق اما فکر کنم تو سریال روزگار شاهزاده دوست چیکیونگ بود

اینم لینک دانلودpost : Clips